Cropping scheme and culture registration

Jak dodać nowy rok uprawowy?
Postępuj zgodnie z krokami poniżej aby dodać rok uprawowy :   Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw. Kliknij rok w lewym górnym rogu.  Kliknij+ Zarząd...
pt, 30 Cze, 2023 o 1:17 PO POŁUDNIU
Jak mogę usunąć / wyczyścić rok uprawowy?
Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć rok uprawowy: Usunięcia uprawy nie można cofnąć!   Kliknij Rejestracja, Rejestracja uprawy. Kliknij rok w lewym ...
czw, 13 Lip, 2023 o 10:37 RANO
Jaka jest różnica między polem a uprawą?
W CropVision robimy rozróżnienie między polem a uprawą. Po przez Rejestrcja, Rejestracja upraw a dalej w lewym górnym rogu można(czerwona, strzałka), przełą...
czw, 13 Lip, 2023 o 10:43 RANO
Jak dodać nowe pole?
Wykonaj poniższe czynności, aby dodać pola:   Kliknij Rejestracja, Rejestracja kultury i wybierz Pola w lewym górnym rogu. Kliknij + Pole.          ...
czw, 13 Lip, 2023 o 10:46 RANO
Jak dodać nową uprawę?
Wykonaj poniższe czynności, aby dodać uprawę. Czy pracujesz również z polami? Najpierw utwórz pole i narysuj kształt na mapie. Następnie można skopiować ksz...
czw, 28 Gru, 2023 o 11:26 RANO
Jak mogę zmodyfikować pole lub uprawę?
Wykonaj poniższe czynności, aby dostosować informacje o polu lub kulturze:   Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw, wybierz pole lub kulturę i kliknij ...
wt, 15 Sie, 2023 o 9:07 RANO
Jak mogę skopiować uprawę?
Wykonaj poniższe czynności, aby skopiować uprawę. Informacje o uprawie i działki są kopiowane. Następnie można dostosować informacje i kształty skopiowanej ...
wt, 15 Sie, 2023 o 9:06 RANO
Jak mogę podzielić uprawę?
Wykonaj poniższe czynności, aby podzielić uprawę. Użyj tej funkcji, jeśli dzielisz uprawę w okresie wegetacji. Na przykład, jeśli część uprawy jest częściow...
czw, 6 Lip, 2023 o 7:01 PO POŁUDNIU
Jak narysować nowy kształt za pomocą warstwy referencyjnej?
Kształt na mapie można narysować za pomocą warstwy referencyjnej. Kształt zostanie dodany automatycznie natychmiast po jego zaznaczeniu. Do wyboru są następ...
śr, 16 Sie, 2023 o 8:21 RANO
Jak narysować nowy kształt uprawy/pola?
Wykonaj poniższe czynności, aby narysować kształt na mapie:   Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw i zakładka Mapa.                 2. Kliknij...
śr, 16 Sie, 2023 o 9:01 RANO