Postępuj zgodnie z krokami poniżej aby dodać rok uprawowy :

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw.
  2. Kliknij rok w lewym górnym rogu. 
  3. Kliknij+ Zarządzaj latami uprawowymi, kliknij + Dodaj.
  4. Wybierz jedną z dwóch opcji:

 

 Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, wizytówka

Opis wygenerowany automatycznie

 

  • Przejmij wszytsko z 20..

Uprawy i działki (bez zabiegów) z poprzedniego roku są kopiowane do nowego. W nowym roku uprawowym możesz zmienić lub usunąć pola, uprawy i działki na mapie. Nowe uprawy i uprawy mogą byc dodane ręcznie.

 

  • Zacznij na pusto

Zaczynasz nowy rok uprawowy bez upraw. Pola są skopiowane do nowego roku. Nowe uprawy można dodać ręcznie..