Wykonaj poniższe czynności, aby podzielić uprawę. Użyj tej funkcji, jeśli dzielisz uprawę w okresie wegetacji. Na przykład, jeśli część uprawy jest częściowo przetwarzana w inny sposób. Uprawa jest dzielona na różne odmiany lub klasy, lub część uprawy jest już zebrana. Zapobiegasz powiadamianiu o przekroczeniu interwału lub okresów bezpieczeństwa.

 

Wszystkie już wpisane rejestracje są dzielone proporcjonalnie do nowych upraw. Możesz wybrać opcję "przejmij" kształt, a następnie dostosować kształt. Lub nie "przejmujesz" kształtu i tworzysz kształt, rysując ręcznie lub używając warstw referencyjnych.

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja uprwa, wybierz kulturę i kliknij przycisk białego ołówka.

  

 

        2. Kliknij Podziel. 

        3. Dostosuj nazwę i rozmiar kultury oraz zaznacz pole wyboru obok opcji "Przejmij geokształt kultury".

        4. Kliknij Podziel.