Wykonaj poniższe czynności, aby dodać uprawę. Czy pracujesz również z polami? Najpierw utwórz pole i narysuj kształt na mapie. Następnie można skopiować kształt pola za pomocą warstwy referencyjnej "własne kształty pól" .

Jak dodać nowe pole?

Jaka jest różnica miedzy polem a uprawą?

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw  i wybierz uprawy w lewym górnym rogu.
  2. Kliknij + Uprawa.

 A screenshot of a phone

Description automatically generated

 

      3. Wypełnij wymagane pola.

      4. Możesz połączyć uprawę z polem za pomocą zakładki Pole.

      5. Kliknij Zapisz.

  A screenshot of a computer

Description automatically generated