Volg de onderstaande stappen om een teelt toe te voegen. Werkt u ook met percelen? Maak dan eerst het perceel aan en de bijbehorende vorm en dan pas de teelt. De perceelsvorm kunt u overnemen met behulp van de referentielaag ‘Eigen perceelsvormen’.

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en selecteer linksboven Teelten.
  2. Klik op + Teelt.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

        3. Vul de gegevens in

        4. Via het tabblad Perceel kunt u deze teelt koppelen aan een perceel. 

        5. Sluit af met Opslaan

 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated