Wykonaj poniższe czynności, aby dodać zadanie. CropVision pozwala na dodawanie zadań dla pracowników. Dodane zadania można znaleźć  w zakładce Rejestracje, Rejestracja upraw lub w raporcie Zadania.

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw i wybierz uprawę.
  2. Po prawej stronie kliknij zielony przycisk rejestracji.
  3. W lewym górnym rogu wybierz Zadanie
  4. Wypełnij wymagane pola.
  5. Kliknij Zapisz. Zadanie można rozpoznać po czerwonej dacie. 

 

Wykonaj poniższe czynności, aby przejąć zadanie jako wykonaną operację.

 

  1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja upraw, zakładka Rejestracje.
  2. Po lewej stronie wybierz uprawę.
  3. Kliknij zadanie, które można rozpoznać po czerwonej dacie.
  4. Kliknij Przejmij w prawym dolnym rogu.
  5. W razie potrzeby można dostosować dane (np. dawkowanie).