Volg de onderstaande stappen om een taak aan te maken. Met de CropVision Professional kunt u taken aanmaken voor medewerkers. De aangemaakte taken zijn terug te vinden op het rapport Taken of via de CropVision App via het menu.


1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt. 

2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop. 

3. Kies linksboven op Taak

4. Vul de gegevens in. 

5. Sluit af met Opslaan. De taak is te herkennen aan een rode datum. 


Volg de onderstaande stappen om een taak over te nemen als uitgevoerde bewerking. 


6. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het tabblad Registraties. 

7. Selecteer aan de linkerkant een teelt.

8. Klik op een taak, te herkennen aan de rode datum.

9. Klik rechtsonder op Overnemen

10. U kunt eventueel de gegevens (bijv. de dosering) aanpassen. 

11. Sluit af met Opslaan. Het advies is omgezet naar een uitgevoerde bewerking (groen)