Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować nawożenie obornikiem lub, innym nawozem organicznym lub kompostem. 

 

  1. Kliknij przycisk menu Rejestracja, Rejestracja uprwa, zakładka Rejestracje i wybierz kulturę.
  2. Po prawej stronie wybierz zielony przycisk rejestracji Nawożenie 
  3. Wybierz obornik zwierzęcy, inny nawóz organiczny lub kompost.
  4. Kliknij + Dostawa.

 

 

 

 5. Wypełnij wymagane pola i kliknij Próbka, aby wprowadzić kompozycję.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 

Wprowadzone dostawy znajdują się w menu Inwentaryzacja, zakładka Dostawa/Utylizacja.