Volg de onderstaande stappen voor het registreren van een bemesting met dierlijke mest, overige organische mest of compost. 

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie, tabblad Registraties en kies een teelt.
  2. Klik aan de rechterkant op een groene registratieknop Bemesting.
  3. Selecteer een dierlijke mest, overige organische mest, kalk, slib of compost.
  4. Klik op + Levering 


 

        5. Vul alle velden in en klik op Monster om de samenstelling in te voeren.

        6. Klik op Opslaan.

        7. Sluit af met Opslaan.

 

De ingevoerde leveringen zijn terug te vinden in de voorraadadministratie bij tabblad Aan-/Afvoer.