Volg de onderstaande stappen om een nieuw teeltjaar aan te maken:


Onderaan deze pagina vindt u de uitgebreide uitleg.


 1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie.
 2. Klik linksboven op het jaartal. 
 3. Kies + Teeltjaren beheren, klik op + Toevoegen.
 4. Kies een van drie opties:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 Uitgebreide uitleg


Alles overnemen vanuit 20..

Bij “Alles overnemen vanuit 20..' worden alle teelten en gekoppelde vormen uit het voorgaande jaar gekopieerd naar het nieuwe teeltjaar.

Voorbeeld:

Teelt 'A' met het gewas consumptieaardappelen in teeltjaar 2023

wordt

Teelt 'A' met het gewas consumptieaardappelen in teeltjaar 2024

 

U kunt ‘Teelt A’ in teeltjaar 2024 aanpassen of verwijderen.

Bij het aanpassen van de teelt moet u denken aan de teeltnaam, gewas, ras en oppervlakte. 

U verwijdert een teelt als u het niet meer in gebruik heeft of als u van 2 teelten naar 1 teelt gaat.

 

U kunt u ook de gekoppelde vorm op de kaart aanpassen. 

Dit doet u omdat de oppervlakte groter of kleiner is geworden.Huidige gegevens ophalen RVO (alleen NL) 

 1. Bij ‘Huidige gegevens ophalen RVO’ worden de teelten in het nieuwe teeltjaar automatisch aangemaakt o.b.v. gegevens die bekend zijn op rvo.nl
 2. U kunt één keer per teeltjaar de gegevens ophalen bij RVO.
 3. Na het aanmaken van het bouwplan in CropVision kunnen wijzigingen bij RVO niet opnieuw worden ingelezen, de wijzigingen zult u handmatig moeten invoeren.
 4. Bent u van plan om uw percelen te registreren bij RVO.nl? Doe dat eerst. Daarna kunt u de gegevens direct ophalen in CropVision. Zo heeft u gelijk de meeste actuele teelten en gekoppelde vormen in CropVision staan.
 5. De automatische  aangemaakte teelten kunt u aanpassen. Bijvoorbeeld een teelt die u graag wilt opdelen in meerdere teelten vanwege verschillende rassen. 
 6. Huurpercelen kunt u in het nieuwe teeltjaar handmatig toevoegen via de knop +Teelt.
 7. Om de gegevens op te halen moet u eenmalig een machtiging instellen op rvo.nl
 8. Er worden geen gegevens terug gestuurd naar RVO.Niets, Ik wil leeg beginnen

Bij 'leeg beginnen' begint u het nieuwe teeltjaar met een schone lei. Dus een teeltjaar zonder teelten.

Via de groene knop +Teelt kunt u nieuwe teelten aanmaken.

Aan de teelt kunt u een vorm koppelen. 

Een vorm kunt u aanmaken met behulp van de referentielaag Percelen of u kunt deze handmatig intekenen.


    

Handige instructievideo

Deze video gaat over het toevoegen van een teelt, het aanmaken van een vorm m.b.v. referentielagen, het handmatig intekenen en aanpassen van een vorm.

   


Handige artikelen

Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?

Hoe pas ik een perceel / teelt aan ?

Hoe verwijder ik een perceel / teelt?

Hoe splits ik een teelt?

Hoe splits ik een vorm?Ik heb de verkeerde keuze gemaakt, kan ik die nog terugdraaien?

U kunt het teeltjaar opnieuw aanmaken, door het teeltjaar leeg te maken. Let op: alle teelten, teeltvormen en ingevoerde registraties worden dan verwijderd. 

Klik hier voor de oplossing