Volg de onderstaande stappen om een teeltjaar te verwijderen:

Het verwijderen van een teeltjaar kan niet worden teruggedraaid!

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie.
  2. Klik linksboven op het jaartal en kies + Teeltjaren beheren
  3. klik op Leegmaken, vul het teeltjaar in en klik op Ja. 

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated