Er kunnen in een teeltjaar meerdere teelten op een perceel plaatsvinden. Bijvoorbeeld teelten die elkaar in de tijd opvolgen (een groenbemester die na tarwe wordt geteeld.)


Een volgteelt voegt u op dezelfde manier toe als een 'normale' teelt.


uitleg: Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?