Volg de onderstaande stappen om een teelt te kopiëren. De teeltgegevens en de teeltvorm worden gekopieerd. De gekopieerde teelt en teeltvorm kunt u bewerken.

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies de teelt en druk op het witte pennetje.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

        2. Klik linksonder op Kopiëren.

        3. Vul de teeltnaam in en pas evt. de overige velden aan.

        4. Sluit af met Opslaan.