Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć kulturę i pole. Istnieją dwie opcje:

 

Opcja 1:

 1. Kliknij Rejestracja, Rejestracja uprawwybierz uprawę i kliknij przycisk ołówka. 

 2. Kliknij zakładkę Pole.

 3. Wybierz opcję Ręcznie.

 4. Wybierz pole lub dodaj nowe.

 

Opcja 2:

 1. Kliknij Rejestracja, Plan rolny.

 2. Kliknij kolorowy blok (uprawa)

 3. Kliknij zakładkę Pole.

 3. Wybierz opcję Ręcznie.

 4. Wybierz pole lub dodaj nowe.