Wykonaj poniższe czynności, aby dodać mieszaninę zbiornikową. W praktyce różne pestycydy są łączone i rozpylane jako mieszanka pestycydów.

 

  1. Kliknij Listy, zakładka Mieszaniny zbiornikowe.
  2. Kliknij + Mieszanina zbiornikowa
  3. Wpisz nazwę mieszanki pestycydów, wybierz jedną lub więcej upraw i produktów.
  4. Kliknij Zapisz.

 

Dodaną mieszankę zbiornikową można zarejestrować za pomocą zielonego przycisku rejestracji Oprysk.