In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste. 

 

  • Excel export voor rapport Teeltverslag
  • Gewasrotatie in referentielaag 'Percelen'
  • Samenstelling NPK in registratie Bemesting
  • Update CropVision app met waarschuwing windsnelheid, marker in kaart en spuitdoppenlijst 


anchor1

Excel export voor rapport Teeltverslag

1. Klik op de menunknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt.

2. Kies aan de rechterkant het rapport Teeltverslag.

3. Klik rechtsboven op de groene knop om het excel bestand te downloaden.anchor2

Gewasrotatie in referentielaag 'Percelen'

1. Klik op de menunknop Registratie, Teeltregistratie, tab Kaart.

2. Kies rechts de referentielaag Percelen en zoom in om de referentielaag te zien.

3. Klik op een paarse vorm.

4. De gewasrotatie wordt getoond.
anchor3

Samenstelling NPK in registratie Bemesting

1. Klik op de menunknop Registratie, Teeltregistratie, tab Registraties.

2. Kies aan de rechterkant de groene registratieknop Bemesting.

3. Klik op 'Kies een product a.u.b.'

4. De samenstelling van NPK wordt getoond.


Wilt u zoeken of sorteren op samenstelling? Ga naar menuknop Lijsten, tab Meststoffenanchor4

Update CropVision app

Waarschuwing windsnelheid in overzichtsscherm

Naast een waarschuwing voor het middelengebruik, krijgt u nu ook een waarschuwing als de windsnelheid tijdens de bespuiting hoger is dan 5 m/s.


Marker toegevoegd (alleen voor Android). 

Geef de opslagplaats van organische mest, suikerbieten of aardappelen aan op de kaart. In de app op een telefoon met Android (Bijvoorbeeld Samsung) voegt u de marker toe door uw vinger lang ingedrukt te houden op de kaart. Op een IPhone komt deze mogelijkheid later beschikbaar.Keuzelijst spuitdoppen

Bij het openen van de spuitdoppenlijst krijgt eerst de (verkorte) keuzelijst te zien in plaats van de complete lijst. Hiermee bespaart u tijd tijdens het opzoeken van de spuitdoppen. Deze functie was al beschikbaar in CropVision op de PC.