CropVision updates

CropVision update versie 2023.07
In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste.   Filter op teelten, bufferstroken en landschapselementen Datu...
Wo, 28 Jun, 2023 om 11:50 AM
CropVision update. versie 2023.08
In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste. Teelt markeren als bufferstrook Teelt markeren als bu...
Ma, 18 Mrt, 2024 om 12:38 PM
CropVision update. Versie 2023.11
In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste.  Markeer de mest, suikerbieten of aardappel opslagplaats op d...
Ma, 4 Sep, 2023 om 9:53 AM
CropVision update. Versie 2023.13 - 17
In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste.    Excel export voor rapport Teeltverslag Gewasrotatie in refe...
Vr, 22 Sep, 2023 om 12:34 PM
CropVision update. Versie 2023.24
In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste. Referentielaag 'Percelen Nederland 2023' is nu beschi...
Wo, 20 Dec, 2023 om 2:11 PM
CropVision update. Versie 2024.03
In deze versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste.   Nieuwe kaartlagen: Nutriënt verontreinigde gebieden & D...
Ma, 18 Mrt, 2024 om 12:38 PM