In deze versie zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de belangrijkste. 


  • Markeer de mest, suikerbieten of aardappel opslagplaats op de kaart.Markeer de mest, suikerbieten of aardappel opslagplaats op de kaart

1. Klik linksboven op de markeer knop.

2. Verplaats de marker naar de betreffende locatie.


3. Vul de omschrijving in.

4. Klik op Opslaan.


Resultaat:

De marker is verbonden met een teeltjaar. In het volgende teeltjaar zult u opnieuw de marker moeten toevoegen.