• Heeft u aanpassingen gedaan in 'Mijn percelen' op rvo.nl en wilt u die opnieuw inlezen?
  • Wilt u graag het teeltjaar opnieuw aanmaken?
  • Heeft u bij het aanmaken van het nieuwe teeltjaar de verkeerde keuze gemaakt?
  • Wilt u alle teelten (en registraties) verwijderen?
    

Dan kunt u eenvoudig het teeltjaar leegmaken/verwijderen en opnieuw aanmaken. Let op: alle teelten en registraties uit het betreffende teeltjaar zullen worden verwijderd.

U kunt ook de aanpassingen handmatig uitvoeren. U kunt een teelt aanpassen of verwijderen. Voor het intekenen/wijzigen van de vormen op de kaart kunt u handig gebruik maken van de referentielagen. Bijvoorbeeld 'Percelen' of 'Eigen gewaspercelen NL (RVO)'


Volg de onderstaande stappen om het teeltjaar leeg te maken en opnieuw het teeltjaar aanmaken:


1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie.

2. Klik linksboven op het teeltjaar/jaartal.

3. Kies + Teeltjaren beheren, klik achter het betreffende teeltjaar op Leegmaken.

4. Kies een van de drie opties:


Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 • Alles overnemen vanuit 20..

De percelen en teelten (zonder registraties) uit het vorige teeltjaar worden meegenomen naar nieuwe teeltjaar. Vervolgens kunt u in het nieuwe teeltjaar de percelen, teelten en vormen op de kaart bewerken of verwijderen. Nieuwe percelen en teelten kunt u handmatig toevoegen.

 

 • Huidige gegevens ophalen RVO

Bij deze keuze worden de meest recente gegevens, die bekend zijn bij RVO, automatisch ingelezen in CropVision. In CropVision worden de percelen en teelten aangemaakt en bijbehorende vormen op de kaart ingetekend. U kunt vervolgens de aangemaakte percelen, teelten en vormen eventueel bewerken. Ook kunt u extra percelen en teelten handmatig toevoegen.  

 1. U kunt één keer per teeltjaar de gegevens ophalen bij RVO.
 2. Als u de meest recente perceel gegevens wilt inlezen, registreer dan eerst uw percelen bij RVO. En ga dan verder in CropVision. 
 3. Na het aanmaken van het bouwplan kunnen wijzigingen bij RVO niet opnieuw worden ingelezen, de wijzigingen zult u handmatig moeten invoeren.
 4. U kunt wel het bouwplan opnieuw inlezen, door het teeltjaar leeg te maken. Let op: u verwijdert dan alle percelen, teelten, vormen en ingevoerde (voorraad)registraties. 
 5. Er worden geen gegevens terug gestuurd naar RVO.


 • Niets, Ik wil leeg beginnen

U begint het nieuwe teeltjaar zonder teelten. De percelen worden wel meegenomen naar het nieuwe teeltjaar. U kunt in het nieuwe teeltjaar de teelten handmatig aanmaken.