Voor de berekening van de gebruiksruimte heeft de Mineralenplanner een aantal gegevens nodig. Als u nog iets moet instellen, dan wordt dit per teelt aangeven door een oranje uitroepteken (rechts van het scherm) en/of door de waarschuwingstekst: 'Teken een teeltvorm om de normen laten berekenen.'


Volg de onderstaande stappen als u een oranje uitroepteken en/of waarschuwingstekst 'Teken een teeltvorm om de normen te laten berekenen.' krijgt:1. Controleer of de percelen zijn aangemaakt en controleer of de percelen en teelten gekoppeld zijn. 

Om de Mineralenplanner te gebruiken, zult u moeten werken met teelten en percelen. Teelten gebruikt u om bewerkingen te registreren. Het gebruik van percelen is niet noodzakelijk als u geen gebruik maakt van mineralenplanner of bouwplan (overzicht)


In CropVision maken we onderscheid tussen percelen en teelten. Wat precies het verschil is en waar u de percelen kunt toevoegen leggen we hier uit.

Wat is het verschil tussen een perceel en een teelt?

Hoe voeg ik een nieuw perceel toe?

Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?


Om van de mineralenplanner gebruik te maken, moeten alle teelten die u wilt meenemen in de mineralenplanner gekoppeld zijn aan een perceel. 

Hoe koppel ik een teelt en een perceel?


Het bouwplan overzicht biedt een overzicht welke percelen en teelten al gekoppeld zijn en welke nog gekoppeld moeten worden. 

Hoe werkt het bouwplan (overzicht)?2. Controleer of de teeltvormen op de kaart zijn ingetekend

Dit wordt aangegeven met de tekst ‘Teken een teeltvorm om de normen te laten berekenen’.

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

De Mineralenplanner moet voor de berekening van de gebruiksruimte de locatie van de teelt weten. Dit gebeurt aan de hand van de ingetekende teeltvorm op de kaart. Aan de hand van de locatie kan bijvoorbeeld de grondsoort bepaald worden. 

Hoe teken ik vorm in m.b.v. een referentielaag?

Hoe teken ik een vorm handmatig in?

 

3: Controleer of de bemestingsonderzoeken en de  percelen gekoppeld zijn 

Als u actie moet ondernemen, dan wordt dit aangegeven met een oranje uitroepteken.

 

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

De Mineralenplanner moet voor de berekening van de fosfaat gebruiksruimte de P-AL en   P-PAE (P-CaCl2) waarde weten. Deze waarde staan in het bemestingsonderzoek. Heeft u een bemestingsonderzoek van vóór 2021? Dan heeft u meestal alleen PAL- en Pw-waarden. Als het onderzoek van vóór 2021 is en het heeft de oude en de nieuwe getallen, dan kiest CropVision de meest gunstige voor u.

 


Koppelen bemestingsonderzoeken en perceel

Volg de onderstaande stappen om een bemestingsonderzoek te koppelen aan een perceel.

 

  1. Klik op de menuknop Lijsten
  2. Kies voor tabblad Percelen/Teelten – Onderzoeken
  3. Selecteer rechtsboven Percelen
  4. En kies per perceel een geldig bemestingsonderzoek (maximaal 4 jaar oud op 15 mei). De lijst met onderzoeken kunt u terugvinden via de menuknop Lijsten, tabblad Onderzoeken. Heeft u nog geen onderzoeken? U kunt ze automatisch ophalen of voeg ze handmatig toe.

       Hoe stel ik het importeren van grondonderzoeken in? (alleen NL)

 

Graphical user interface

Description automatically generated