Volg de onderstaande stappen om het programma de resterende gebruiksruimte te laten berekenen. 

 

1. Controleer of de teeltvormen op de kaart zijn ingetekend

Dit wordt aangegeven met de tekst ‘Teken een teeltvorm om de normen te laten berekenen’.

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

De Mineralenplanner moet voor de berekening van de gebruiksruimte de locatie van de teelt weten. Dit gebeurt aan de hand van de ingetekende teeltvorm op de kaart. Aan de hand van de locatie kan bijvoorbeeld de grondsoort bepaald worden. 

 

2: Controleer of de bemestingsonderzoeken, percelen en teelten gekoppeld zijn 

Als u actie moet ondernemen, dan wordt dit aangegeven met een oranje uitroepteken.

 

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

De Mineralenplanner moet voor de berekening van de fosfaat gebruiksruimte de P-AL en   P-PAE (P-CaCl2) waarde weten. Deze waarde staan in het bemestingsonderzoek. Heeft u een bemestingsonderzoek van vóór 2021? Dan heeft u meestal alleen PAL- en Pw-waarden. Als het onderzoek van vóór 2021 is en het heeft de oude en de nieuwe getallen, dan kiest CropVision de meest gunstige voor u.

 

2a: Koppelen bemestingsonderzoeken en perceel

Volg de onderstaande stappen om een bemestingsonderzoek te koppelen aan een perceel.

 

  1. Klik op de menuknop Lijsten
  2. Kies voor tabblad Percelen/Teelten – Onderzoeken
  3. Selecteer rechtsboven Percelen
  4. En kies per perceel een geldig bemestingsonderzoek (maximaal 4 jaar oud op 15 mei). De lijst met onderzoeken kunt u terugvinden via de menuknop Lijsten, tabblad Onderzoeken. Heeft u nog geen onderzoeken? U kunt ze automatisch ophalen (hoofdstuk 10.3) of voeg ze handmatig toe.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

2b: Koppelen perceel en teelt

Volg de onderstaande stappen om perceel en een teelt te koppelen. 

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Bouwplan.
  2. Controleer of elk perceel gekoppeld is aan een teelt.
  3. Indien een teelt niet gekoppeld is aan een perceel, klik op de teelt.
  4. Kies links het tabblad Perceel, klik op Handmatig en selecteer het perceel.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving