Volg de onderstaande stappen om de gegevens van een perceel of een teelt aan te passen: 

 

  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies het perceel of de teelt en druk op het witte pennetje.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

        2.Pas de gegevens aan. 

        3.Sluit af met Opslaan.

 

Kunt u het gewas niet aanpassen? Verwijder dan eerst de registratie met type waarneming zaaien/poten/planten en oogst. Na het verwijderen kunt u het gewas . Vervolgens voert u de verwijderde bewerkingen weer toe.

 

Kunt u het jaartal niet aanpassen? De teelt is geregistreerd in een zogenaamde ‘multi select registraties.’ Een registratie met verschillende teelten. Verwijder de teelt uit deze registraties. Na het verwijderen kunt u het jaartal aanpassen. Vervolgens voegt u de teelt weer toe aan de registraties.