Wykonaj poniższe kroki, aby przejąć zapasy z poprzedniego roku. W pierwszych miesiącach nowego roku kalendarzowego rejestrujesz, które pestycydy i nawozy masz w magazynie.

 

  1. Kliknij Zapasy, zakładka Inwentarz zapasów.
  2. Kliknij Przejmij zapasy z poprzedniego roku w prawym górnym rogu.
  3. Sprawdź listę produktów i w razie potrzeby dostosuj ilości. Jeśli nie masz już określonego produktu w magazynie, nie usuwaj go, ale wprowadź ilość "0". Produkt można również dodać ręcznie. 
  4. Kliknij przycisk Zapisz.