Aan de linkerkant in Voorraden staat de actuele voorraad. Per product ziet u de berekende hoeveelheid. Dit is gebasseerd op de voorraadinventarisatie, de aanvoer/afvoer en het verbruik. Om inzicht te krijgen in de berekening verwijzen we u graag naar het rapport 'Voorraaddetails'. 


Klopt de voorraad niet, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. U kunt controleren of alle bespuitingen en bemestingen zijn ingevoerd. U kunt controleren of alle aanvoer en afvoer is geregistreerd. Ook kunt u er ook voor kiezen om een nieuwe voorraadinventarisatie toe te voegen. Een voorraadinventarisatie kunt u namelijk ook midden in seizoen invoeren.