Het registreren van kiemremmingsproducten tijdens de bewaring of de behandeling van uw pootgoed tegen Rhizoctonia in CropVision vraagt wat creativiteit. Volg de onderstaande stappen om een productbehandeling te registreren.


Bij de toepassing van kiemremmingsproducten of bij de behandeling van pootgoed tegen  Rhizoctonia past u meestal een bepaalde hoeveelheid middel per ton product toe. Bijvoorbeeld gebruikt u voor de kiemremming 100 ml middel per ton aardappelen. De registratie in CropVision is gebaseerd op een dosering per hectare. Dus heeft u naar schatting een opbrengst 55 ton per ha in bewaring, dan legt u voor deze behandeling 55 x 100 ml = 5,5 l/ha vast. In de memo van de registratie kunt u eventueel opmerkingen opnemen over bewaarlocatie, toepassingsomstandigheden, product temperatuur of mate van kieming.  

 

Voor behandeling van uitgangsmateriaal geldt hetzelfde. Reken uit hoeveel kilogram uitgangsmateriaal u gebruikt en hoeveel ml middel per kg voor de behandeling is ingezet.  Past u bijvoorbeeld een middel toe in een hoeveelheid van 200 ml per 100 kg wintertarwe zaaizaad. Als u dan 180 kg zaad per hectare zaait, dan pas u 200 ml x 1,8 = 0,36 l/ha van de middel toe.