Volg de onderstaande stappen om een adviseur / loonwerker te machtigen. Als de organisatie de machtiging heeft geaccepteerd kan hij mee kijken in CropVision en adviezen of registraties registreren.

 

  1. Klik op de menuknop Communicatie.
  2. Kies het tabblad Machtigingen.
  3. Klik op de groene knop + Machtiging.
  4. Kies de betreffende organisatie.
  5. Vul het klantnummer/relatienummer in dat u bij deze organisatie heeft (alleen voor teeltadviseurs)
  6. Klik op Opslaan om de machtiging definitief te maken. 

 

Ziet u dat de Status nog op ‘In afwachting’ staat. Dit houdt in dat de organisatie de machtiging nog moet accepteren om dit verder af te ronden. Op het moment dat dit gebeurd is zal de tekst ‘Geaccepteerd verschijnen.

 

Wilt u de machtiging aanpassen of intrekken om welke reden dan ook, dan kunt u de betreffende regel aanklikken en wijzigen of kiezen voor de knop ‘Intrekken’. Vanaf dat moment heeft de adviseur geen toegang meer tot uw teeltregistratie. Op die manier bepaalt u wie uw gegevens kan inzien. 

 

Melding ontvangen in de e-mail:

Volg de onderstaande stappen om een melding via e-mail te ontvangen zodra uw adviseur / loonwerker een advies/registratie heeft geregistreerd.

 

  1. Klik rechtsboven op uw bedrijfsnaam en ga naar de Instellingen
  2. Kies het tabblad Contactgegevens
  3. Vul uw e-mailadres(sen) in en kies voor Opslaan om dit te bevestigen. Gebruik het witte plusje om een extra e-mailadres toe te voegen.