Via menuknop Registratie, Bouwplan krijgt u een totaal overzicht van uw bouwplan over de afgelopen jaren. Vanuit dit overzicht kunt u ook een nieuw teeltjaar, percelen en teelten aanmaken.

 

  1. Aan de linkerkant van het overzicht staan de percelen.
  2. De gekleurde blokken zijn de teelten. Klik op een blok om de teelt aan te passen.
  3. Het teeltjaar met daaronder de teelten.
  4. Met het witte plusje kunt u een nieuwe teelt toevoegen.
  5. Klik op + Perceel om een nieuw perceel aan te maken.
  6. Klik op + Teeltjaar om een nieuw teeltjaar aan te maken.


Als u nog teelten en percelen moet koppelen, dan zal dit onder de kolom 'Percelen' wordt aangegeven met de volgende tekst: 'Nog te koppelen teelten'

Hoe koppel ik een teelt en een perceel?