Volg de onderstaande stappen om het gewas van een teelt aan te passen:


1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en kies een teelt en druk op het witte pennetje..


Graphical user interface, application 
Description automatically generated 


2. Klik op het gewas en pas het aan

3. Sluit af met Opslaan


Kunt u het gewas niet aanpassen? Verwijder dan eerst de registraties van het type waarneming, zaaien/poten/planten en oogst. Na het verwijderen kunt u het gewas aanpassen. Vervolgens voert u de verwijderde bewerkingen weer toe.